Naše pracoviště disponuje vybavením pro laboratorní diagnostiku parametrů krve (krevní obraz, biochemické hodnoty, hladiny progesteronu s výsledkem do 20 minut, krevní srážlivosti, hodnoty krevních plynů), močovou analýzu včetně vyhodnocení močového sedimentu, parazitologické vyšetření stolice i kůže a podobně.
Pro složitější laboratorní analýzy spolupracujeme s externími laboratořemi, kterým vzorky odesíláme. Jedná se především o vyhodnocení histologické a cytologické , stanovení hladiny léků v krevním séru (např. barbiturátů), PCR infekčních či dědičných chorob, stanovení hladin protilátek a mnoho dalších vyšetření.

Imunologický analyzátor FUJIFILM IMMUNO AU10
Biochemický analyzátor FUJIFILM NX500
Hematologický analyzátor URIT-5160Vet
Hematologický analyzátor EXIGO
Analyzátor krevních plynů EPOC
Koagulační analyzátor qLab
Močový analyzátor InSight MS
Biochemický analyzátor krve Arkray Spotchem
Močový analyzátor Arkray pocket chem a IDEXX VetLab UA
Refraktometr
Mikroskop Olympus BX 41 s digitální kamerou
Centrifugy

Imunologický analyzátor FUJIFILM IMMUNO AU10

Přístroj určený pro veterinární kliniky je analyzátor sloužící k měření parametrů T4, TSH, žlučových kyselin, kortizolu a hladiny progesteronu s výsledkem do 20 minut.
Plně automatický imuno analyzátor, který je schopen správně a přesně vyhodnotit koncentraci hormonů T4 (canine/feline), TSH (canine), Kortizolu a BA (žlučové kyseliny) ve zvířecí krvi. Hormony jsou měřeny nejpřesnější imunochemickou technologií tzv. SPF-Surface Plasmon Fluorescence, (fluorescenční detekcí na tenké vrstvě), analyzátor je kvalitativně srovnatelný s velkými imuno analyzátory používanými v klinických laboratořích.

Biochemický analyzátor FUJIFILM NX500

NX500 měří na bázi suché chemie (technologie vícevrstvých slidů) a umožňuje stanovení až 30 biochemických parametrů krve. Analyzátor pracuje na bázi suché chemie (vícevrstvá slidová technologie s vysokou odolností vůči interferencím ve vzorku), analyzátor vyniká excelentní přesností a reprodukovatelností měření v celém rozsahu pásma měřitelnosti. Nejrychlejší analyzátor na trhu ve třídě malých analyzátorů, 12 parametrů změří za 7 minut /128 testů za hodinu, možnost kontinuálního vkládání vzorků, není nutno čekat na ukončení měření aktuálního vzorku přednastavené profily měření:  pes, kočka, králík, fretka, kůň, skot, prase, ovce, koza, potkan, činčila, psoun, morče, možnost uložení až 50 dalších profilů.

URIT-5160Vet – Hematologický veterinární analyzátor s laserovou klasifikací WBC

 • hematologický veterinární analyzátor
 • laserová klasifikace WBC (LY, MON, NEU, EOS, BASO) a retikulocyty
 • 30 parametrů
  • RETIC_ABS – počet retikulocytů
  • RETIC% – poměr počtu retikolocytů na počet RBC
  • IRF (Immature reticulocyte fraction) – frakce nejméně zralých retikulocytů
  • P_LCR (Platelet larger cell ratio) – poměr velkých krevních destiček větších než 12fl.
  • P_LCC (Platelet larger cell count) – počet velkých krevních destiček větších než 12fl.
  • NRBC (Nucleated Red Blood Cells) – počet jaderných červených krvinek
  • NRBC% – Poměr počtu jaderných červených krvinek na počet WBC
  • RRBC – mód měření rezistentních erytrocytů
 • doba měření vzorku 80 sekund
 • dotyková obrazovka
 • zvířata:
  • pes, kočka, kůň, prase, kráva, býk, králík, opice, potkan, myš, ovce, skot, velbloud a 3 volné pozice pro uživatelem definované zvíře

EXIGO švédský veterinární hematologický analyzátor

Hematologický analyzátor s mikroadaptérem MPA. Jediný analyzátor na trhu, který umožňuje mimo klasického měření ze zkumavky také měření krevního obrazu pouze z jediné kapky krve. Jedná se o nejvhodnější řešení pro veterinární kliniky a ordinace k rychlému, netraumatizujícímu odběru a měření krve malých zvířat. • EXIGO EOS/4DIFF je osvědčený analyzátor, který měří 19 parametrů krevního obrazu včetně 4-populačního diferenciálního rozpočtu WBC (lymfocyty, monocyty, eosinofily, neutrofily) a poskytuje excelentní přesnost a reprodukovatelnost v celém rozsahu měřitelnosti • jediný analyzátor na trhu umožňující mimo měření ze zkumavky také měření z kapky krve pomocí MPA adaptéru. Jedná se o rychlý, netraumatizující odběr a měření krevního obrazu zejména malých zvířat, již není potřeba zkumavka ! • Advanced WBC DIFF, tento speciálně přizpůsobený diferenciální rozpočet s plovoucími diskriminátory k měření zvířecí krve umožňuje přesné měření i velmi patologických hodnot • analyzátor je navíc vybaven unikátním systémem kontroly distribuce krvinek v měřících kanálech, jinými slovy pokud dochází k nestandardnímu průběhu měření způsobeným např. shlukováním nebo patologickými tvary některých krevních buněk, analyzátor příslušný parametr výsledku vyhodnotí a označí jej příznakem SE/DE. Z klinického pohledu je vždy doporučeno následně provést mikroskopické ověření k potvrzení správnosti a přesnosti analýzy daného parametru.

Analyzátor krevních plynů EPOC

Analyzátor umožňující stanovení parametrů pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, iCA2+, glukóza, hematokrit, laktát, kreatinin, HCO3, TCO2, Base Excess, sO2, hemoglobin, Agap. Přenosný analyzátor krevních plynů, elektrolytů a dalších urgentních parametrů pro veterinární kliniky a praxe.
SPECIFIKACE: biočipová technologie měření, k měření se používají speciální měřící  karty, karta obsahuje 17 parametrů a lze ji skladovat při běžné pokojové teplotě.
Měřené parametry: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, iCA2+, glukóza, hematokrit, laktát, kreatinin, HCO3, TCO2, Base Excess, sO2, hemoglobin, Agapk.

Koagulační analyzátor qLab

Přenosný koagulační analyzátor.
SPECIFIKACE: mikroprůtokový systém, stripová technologie.
Měřené parametry: PT / APTT, oba parametry jsou měřeny současně v jednom měřícím stripu. Kalibrován a validován pro veterinární použití, přednastavené profily pro psa a kočku.

InSight MS – močový analyzátor

Močový analyzátor Insight je moderní reflektanční fotometr s jednoduchým ovládáním určený k přesnému vyhodnocování 11-parametrových veterinárních diagnostických proužků. Analýza moči je důležitým nástrojem jak při odhalování nemocí, tak pro monitoring a screening zdravých zvířat. Abnormality mohou být indikativní pro onemocnění močového systému, jakož i dalších orgánových systémů, včetně funkce jater, acidobazické rovnováhy a metabolismu karbohydrátů.

Biochemický analyzátor krve Arkray Spotchem

Je využíván ke stanovení biochemnických parametrů krve jako jsou hodnota krevního cukru, bílkoviny, jaterních enzymů a bilirubinu látek sloužících k monitorování funkce ledvin. Zjištuje selhání ledvin, jater, cukrovku, hypoglykemii, ztrátu bílkovin.

Močový analyzátor Arkray pocket chem a IDEXX VetLab UA

Zjišťují 10 základních hodnot moči jako jsou pH, hustotu přítomnost krve, bílých krvinek, ketolátek, bílkovin, bilirubinu, urobilinogenu a nitrátů. Využívá se v diagnostice a kontrole terapie při zánětech dolních cest močových, cukrovce, močových kamenech a  tvorbě močových krystalů.

Refraktometr

Optický přístroj, jímž se dá stanovit hustota a obsah bílkovin v moči nebo punktátu.

Mikroskop Olympus BX 41 s digitální kamerou

Mikroskop využíváme v laboratoři k vyhodnocování parazitologického vyšetření stolice, kožních seškrabů a stěrů dále k vyšetření močového sedimentu, mozko-míšního moku a vyhodnocení cytologických preparátů (stěry, otiskové preparáty, tenkojehelné biopsie, krevní nátěry, atd.).

Centrifugy

Několik typů centrifug nám slouží k přípravě vzorků např. Příprava séra z plné krve, oddělení sedimentu, příprava koprologických vzorků stolice.