Lékaři

MVDr. Jiří Vomáčka

– vzdělání: Vysoká škola veterinární v Brně (dnes VFU)
– promoce: 1987
– specializace: dědičné choroby pohyb. aparátu, zubní lékařství
– profesní organizace: KVL*, ČAVLMZ**

MVDr. Eva Štolcová
   – vzdělání: Vysoká škola veterinární v Brně (dnes VFU)
   – promoce: 1991
   – specializace: chirurgie měkkých tkání
   – profesní organizace: KVL*, ČAVLMZ**

MVDr. Martina Bobovčáková
   – vzdělání: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
   – promoce: 2006
   – specializace: kardiologie, interní medicína
   – profesní organizace: KVL*, ČAVLMZ**

MVDr. Adam Vomáčka
   – vzdělání: Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
   – promoce: 2019
   – specializace: ortopedie, chirurgie
   – profesní organizace: KVL*, ČAVLMZ**

MVDr. Martina Pecháčová
   – vzdělání: Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
   – promoce: 2020
   – specializace: interní medicína
   – profesní organizace: KVL*, ČAVLMZ**

MVDr. Natalie Terberová

  – vzdělání: Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
   – promoce: 2021
   – specializace: interní medicína

MVDr. Petra Kubínková (na mateřské dovolené)
   – vzdělání: Vysoká škola veterinární v Brně (dnes VFU)
   – specializace: interní medicína
   – profesní organizace: KVL*, ČAVLMZ**

MVDr. Barbora Frajdlová (Sláviková) (na mateřské dovolené)
   – vzdělání: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
   – promoce: 2016
   – specializace: interní medicína hl. kočky, drobní savci
   – profesní organizace: KVL*, ČAVLMZ**

MVDr. Doubravka Pavelková

Sestry

Ing. Agnieszka Bunczuk (manažer kliniky)

Eva Kmoníčková (vrchní sestra)

Jana Nováková- sál, recepce, ordinace

Michaela Voříšková-sál, recepce, ordinace

Radka Zikmundová- ordinace, recepce

Karina Fridrichová- ordinace

Kateřina Jírová- ordinace

Anežka Petrusová- ordinace

Marie Čejková- ordinace

Klára Jurníčková- ordinace

Martina Jarošová- instrumentářka

Ing. Helena Rothová-ordinace-mateřská dovolená

Ing. Nikola Ekrtová-ordinace- mateřská dovolená

* KVL – Komora veterinárních lékařů
** ČAVLMZ – Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat