Každý lékař potřebuje ke své práci nějaké vybavení. Na tomto místě bychom Vám chtěli představit některé z vybraných přístrojů a stručně Vás seznámit s tím, k čemu je možné je využít. Jsme si také plně vědomi, že naši práci za nás přístroje neudělají a každý přístroj poskytuje jen takovou službu jak jak dobře jej dokážeme použít.

Počítačová tomografie – CT
Endoskopie
Artroskopie
Digitální rentgen
Zubní rentgen
Sonografie (dopplerovská sonografie)
Harmonický skalpel
Pneumatická fréza a MiniDriver
Inhalační anestezie
Hospitalizace

Počítačová tomografie – CT

CT máme na naší klinice od roku 2015. Počítačová tomografie je moderní zobrazovací metodou, která využívá prozáření těla vějířem rentgenových paprsků, zaznamenáním jejich intenzity po průchodu tělem a následnou počítačovou rekonstrukcí výsledků do trojrozměrného obrazu.
Výhodou počítačové tomografie je nejen větší citlivost a tedy přesnost zobrazení, ale také možnost vyhodnocovat výsledný obraz po jednotlivých vrstvách. Nespornou výhodou je také možnost rekonstrukce se zaměřením na různé cílové tkáně, například kosti, plíce či mozek. Lepší vizualizaci nálezu pak pomůže rekonstrukce do barevného prostorového 3D obrazu, který pomůže zpřehlednit nález a také jeho vizualizaci pro majitele.
CT vyšetřením je nesporným přínosem jak v oblasti ortopedie (zobrazení kloubů a jejich povrchů), neurologie (mícha, mozek, páteř, lebka, střední a vnitřní ucho), pneumologie (nosní dutina, vedlejší nosní dutiny, průdušnice, průdušky, plíce), interní medicíny (játra, vylučovací aparát, zobrazení cév a jejich abnormalit), zubní medicína, onkologie (3D zobrazení nádorů, hledání metastáz) a další obory veterinární medicíny.

Endoskopie

Pomocí endoskopických zobrazovacích metod lze vyšetřovat dutiny, které jsou jinak přístupné jen chirurgickou cestou nebo nejsou přístupné vůbec, to vše s minimální invazivností vyšetření. Kromě flexibilních endoskopů a bronchoskopů máme i několik tenkých rigidních (neohebných) endoskopů použitelných k vyšetření nosní dutiny, ale třeba i močového měchýře u větších fen.
Provádíme rhinoskopie (vyšetření dutiny nosní), esophagoskopie, gastroskopie, duodenoskopie, kolonoskopie (vyšetření jícnu, žaludku a střeva), tracheo a bronchoskopie (vyšetření dýchacích cest až na úroveň větvení v plicích), otoskopie (vyšetření zvukovodu a výplach pod vizuální kontrolou). Výhodou endoskopických vyšetření je nejen vizualizace zkoumaných oblastí, ale také možnost odběru vzorků pro histolgické, bakteriologické a další vyšetření.

Artroskopie

Artroskopie je zcela zásadní moderní metodou pro diagnostiku a léčbu onemocnění kloubů. Kromě kvality zobrazení umožňuje i kontrolu jinak nepřístupných míst kloubů. Jedná se o velmi šetrnou metodu prakticky nepoškozující kloub a kloubní pouzdro. V kombinaci s kvalitním RTG a CT nám nabízí opravu nadstandardní možnosti ortopedické diagnostiky.

Digitální rentgen

Rentgenová vyšetření provádíme na vysoce výkonném přístroji Sedecal Vet s přímou digitalizací, kdy snímací deska s vysokým stupněm rozlišení je umístěna ve stole přístroje a snímek tak bezprostředně po expozici putuje do speciálního počítače, který nám umožní jej vyhodnotit. Výsledkem je rychlé a komfortní provedení snímku, vysoká kvalita zobrazené oblasti a možnost dalších úprav snímku v počítači, dle zkoumané tkáně. V neposlední řadě je dobré zdůraznit, že větší citlivost snímače umožňuje použití nižších dávek záření a tedy menší radiační zátěž pacienta.
Rentgenovna je vybavena rozvodem kyslíku, podrobnější rentgenologické studie, například u ortopedických pacientů nebo při snímkování na DKK a DLK, tak provádíme v komfortní inhalační narkóze.

Kromě přístroje Sedecal Vet máme k dispozici ještě mobilní rentgen Konica-Minolta s nepřímou digitalizací, který využíváme např. k intraoperačnímu snímkování při ortopedických a neurologických zákrocích, nebo kontrastních studiích během zákroku (např. portografie při operaci porto-systemického zkratu). K intraoperačnímu využití máme k dispozci také skiaskop s C ramenem.

Zubní rentgen

Jelikož se naše pracoviště zaměřuje na péči o zuby našich pacientů, jsme vybaveni také stomatologický rentgenem umožňující kvalitní intraorální snímkování čelisti a zubů, kdy je snímací kazeta umístěna přímo dutině ústní zvířete.

Sonografie (dopplerovská sonografie)

Další velmi užitečnou zobrazovací metodou  je ultrasonografie, která zobrazuje vnitřek těla na základě odrazu ultrazvukových vln vysílaných sondou. Na naší klinice pracujeme s moderním ultrazvukovým přístrojem My lab 60 od italské firmy Esaote vybaveným pěticí sond umožňující od vyšetření dutiny břišní až po echokardiografii. Přístroj je schopen pořizovat digitální záznam z vyšetření, jsme tudíž schopni ukládat nálezy jednotlivých pacientů pro pozdější porovnání nebo konzultace s kolegy.
Přístroj je také vybaven dopplerovskou sondou barevně zobrazující proudění tekutin v těle. Dopplerovské zobrazení se obvykle využívá v kardiologii, lze jím ale také vyšetřovat ledviny nebo cévní abnormality v dutině břišní.

Harmonický skalpel

Harmonický skalpel Ethicon Endo Surgery umožňuje operační využití komfortních počítačem řízených bipolárních kleští, umožňujících kauterizaci během endoskopických (laparoskopických) zákroků. Lze je využít k vytnutí tkáně bez použití šicího materiálu a s minimáním krvácením.
Skutečný harmonický skalpel využívající k řezání tkáně ultrazvuku nám pomáhá při operacích silně krvácivých tkání jako jsou játra, slezina, ledviny a podobně. Kauterizace tkáně je opět řízena počítačem a je k organismu velmi šetrná.

Pneumatická fréza a MiniDriver

Pneumatická vysokootáčková fréza je nezbytným nástrojem pro neurochirurgii páteře, využít ji však lze všude, kde je nezbytné šetrně odstranit kostní tkáň. Vhodná je například k odbroušení části bulla tympanica při zánětech středouší.
Sada nástrojů pro rukojeť MiniDriver umožňuje využití kvalitní vrtačky, zavaděče drátů a oscilační pily při ortopedických, osteotomických a neurologických operacích.

Inhalační anestezie

Inhalační anestezie je dnes zlatým standardem. Inhalačními přístroji máme vybavena všechny místnosti, kde se vyskytují pacienti v narkóze. Chirurgické sály, přípravnu chirurgických pacientů, zubní sál, RTG i CT. Část přístrojů je i mobilních a lze je v případě potřeby převézt.
Anestezii vždy doplňujeme monitoringem srdeční činnosti, saturace krve kyslíkem a na sálech ještě kontinuální kontrolou hladiny CO2 v nadechovaném a vydechovaném vzduchu (kapnografie) a kontinuální kontrolou teploty jícnovým čidlem.
V případě potřeby můžeme využít i řízenou ventilaci.

Hospitalizace

Protože mnoho pacientů vyžaduje dlouhodobou intenzivní péči a dohled, máme možnost je přijmout k hospitalizaci. Za tím účelem máme tři místnosti vybavené dobře přehlednými a desinfikovatelnými boxy různých velikostí. Disponujeme i boxem kyslíkovým. Máme tak samostatnou hospitalizační místnost pro chirurgické, interní a infekční pacienty. Všechny místnosti jsou vybaveny kyslíkovými rozvody, infuzními pumpami, lineárními dávkovači a výhřevem.